2020-11-30 18:42:44

MEĐUNARODNI DAN SREDNJOŠKOLACA, 17.studenoga

Vijeće učenika čine predstavnici svakog razrednog odjela. Njegova uloga je da priprema i daje prijedloge tijelima Škole o pitanjima važnim za učenike i njihov rad, predlaže osnivanje učeničkih klubova i udruga, daje sugestije glede provedbe izleta i terenske nastave, predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi, predlaže ravnatelju, Nastavničkom vijeću i Školskom odboru mjere za promicanje prava i interesa učenika.

Međunarodni dan srednjoškolaca obilježili smo tako da su predstavnici Vijeća učenika, na ZID ŽELJA, napisali želje vezane za poboljšanje uvjeta rada u školi, prethodno komunicirajući sa svojim razrednim kolegama.

Želja je bilo mnogo, a najviše su se odnosile na aktualnu situaciju vezanu za epidemiološke mjere, želju da sve bude kao prije. Dio učenika izrazilo je želju za prelaskom na online nastavu, dok se dio zalagao za ostanak u školi. Sve njihove želje smo pažljivo iščitali, te ćemo, sukladno našim mogućnostima, nastojati udovoljiti onim željama koje su u ovim izazovnim vremenima ostvarive.


Srednja škola Ivan Švear Ivanić Grad