2021-01-15 16:22:41

Pripremi se! - SAFE QUAKE brošura - VAŽNO
U privitku se nalazi Brošura dostavljena od nadležnog Ministarstva, a vezana za postupanje u slučaju potresa. U njoj ćete dobiti nužne informacije o ponašanju prije, tijekom i nakon potresa, stoga je vrlo važno da ju svi sudionici nastavnog procesa pročitaju i prouče.

Srednja škola Ivan Švear Ivanić Grad