2021-06-01 08:03:39

RASPORED OBRANE ZAVRŠNOGA RADA 2020./21., ljetni rok

RAZRED

VRIJEME

POVJERENSTVO

Učionica

3.e

industrijski mehaničar

1.6.20201.

utorak, u 8.00 sati

1. Valentina Pižir

2. Lidija Samac

3. Slavko Horvatek

br. 1

3.e

elektromonter, elektromehaničar

7.6.2021.

ponedjeljak

1. Valentina Pižir

2. Rozario Ivačić

3. Diana Borjanić

4. Leon Kepe

br. 1

4.k

tehničar za električne strojeve s pr. računalstvom

9.6.2021.

srijeda, u 8.00 sati

1. Antonijo Pokas

2. Diana Borjanić

3. Leon Kepe

4. Iva Ipšin

br. 1

3.l

pomoćni administrator

2.6.2021.

srijeda, u 12.00 sati

1. Jurica Jakšić

2. Jadranka Dorešić

3. Tijana Golak

br. 1

4.d

ekonomist

10.6.2021.

četvrtak, u 8.00 sati

1. Davor Šofić

2. Alen Ištvanić

3. Silvija Svetoivanec Marinčić

4. Milica Puriš

5. Robert Haim

6. Siniša Vodopija

7.Tijana Golak

br. 10

4.i

komercijalist

9.6.2021.

srijeda, u 8.00 sati

1. Siniša Vodopija

2. Jadranka Doreić

3. Milica Puriš

4. Davor Šofić

5. Marina Mihaljević Hranitelj

br. 10

3.j

prodavač

1.6.2021.

utorak, u 11.00 sati

1. Gordana Celinić Haramustek

2. Nina Domazet

3. Jadranka Dorešić

br. 1

4.n

naftno-rudarski tehničar

10.6.2021.

četvrtak, u 8.00 sati

1. Romana Lešković

2. Ozana Lucić Magdić

3. Krešimir Skupnjak

4. Nikola Kamenarić

br. 1

3.g

frizer

15.6.2021.

utorak

u 8.00 sati - A

u 12.30 sati - B

1. Mirela Bartolić

2. Marija Gabrijel

3. Marina Mihaljević Hranitelj

salon


Srednja škola Ivan Švear Ivanić Grad