2021-06-01 09:02:53

Organizacija nastave 4. i 7. lipnja 2021. godine
U petak 4.6. i ponedjeljak 7.6., a zbog potrebe provođenja ispita državne mature iz engleskog jezika, sva nastava (uključujući i praktičnu nastavu u školi) u SŠ Ivan Švear Ivanić Grad će se održati ONLINE, prema redovnom rasporedu.
Nastava u Izdvojenoj lokaciji Križ će se održati redovno, uživo.

Srednja škola Ivan Švear Ivanić Grad