2021-08-13 08:53:27

UPISI U PRVE RAZREDE U ŠKOLSKOJ GODINI 2021./2022. – jesenski rok

Sukladno Odluci o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2021./2022. (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_05_55_1107.html), jesenski upisni rok započinje 21. kolovoza 2021. godine kada započinje prijava obrazovnih programa. Prijava programa koji zahtijevaju dodatne provjere završit će 24. kolovoza 2021. godine. Odabir obrazovnih programa zaključat će se 26. kolovoza 2021.

Ostale upute pogledati pod Opširnije i u prilozima.

Zadnjeg dana prijava ujedno počinje teći rok za ispis prijavnica, koje su učenici dužni dostaviti razrednicima u svoje osnovne škole zaključno s 27. kolovoza 2021. O načinu i terminu dostave prijavnica kandidati su se dužni informirati u svojoj osnovnoj školi.

Ostali kandidati izvan redovitog sustava obrazovanja prijavnice dostavljaju u Središnji prijavni ured.

Zaprimanje upisnica i ostale dokumentacije potrebne za upis je u vremenskom periodu od 30. do 31. kolovoza 2021. godine, od 8.30 do 14.30 sati, uz mogućnost dostave upisnica u srednju školu, kao i ostalih dokumenata važnih za upis osobno ili elektroničkim putem (skenirano ili slikano), elektroničkim putem na e- mail adrese: anja.lang@skole.hr, andrea.brkanic@skole.hr . Prilikom dostavljanja upisnice elektroničkim putem učenik se može izjasniti o izbornim predmetima te odabiru stranih jezika. Upisnicu elektroničkim putem može poslati učenik ili roditelj/skrbnik, a u e-poruci dužan je dostaviti i svoj osobni kontakt (broj telefona, broj mobitela) kako bi ga škola mogla kontaktirati.

Učenici koji odaberu dostavu e-poštom, originalnu će dokumentaciju dostaviti po početku nastavne godine odnosno do kraja rujna 2021., a original liječničke svjedodžbe medicine rada najkasnije do kraja prvog polugodišta šk. god. 2021./2022.

Prema preporukama HZJZ-a obavezno je nošenje maski, pridržavanja razmaka i dezinfekcija ruku pri ulasku u Školu.

UČENICI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Učenici koji su ostvarili pravo izravnog upisa (učenici s teškoćama u razvoju) ne moraju prilikom upisa dostaviti liječničku svjedodžbu doktora medicine rada / potvrdu nadležnog školskog liječnika.

Navedeni učenici dostavljaju:

Potpisanu upisnicu Stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje - Hrvatski zavod za zapošljavanje Rješenje o primjerenom obliku obrazovanja - nadležno Upravno tijelo županije Kod upisa u usmjerenje – Frizeri - JMO – potrebno dostaviti i Ugovor o naukovanju

Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u nadležni Županijski upravni odjel te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe u periodu od 16. do 17.  kolovoza 2021. godine.

ISPIS UPISNICE BIT ĆE DOSTUPAN NAKON OBJAVE KONAČNIH LJESTVICA PORETKA NA STRANICI UPISI.HR, NA KARTICI „MOJ ODABIR“. – 28. kolovoza 2021. godine

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA UPIS :

OPĆA GIMNAZIJA

Potpisana upisnica Dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis

ELEKTROMONTER

Potpisana upisnica Liječnička svjedodžba medicine rada Dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis

INDUSTRIJSKI MEHANIČAR

Potpisana upisnica Liječnička svjedodžba medicine rada Dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis

FRIZER – JMO

Potpisana upisnica Liječnička svjedodžba medicine rada Ugovor o naukovanju Dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis

NAFTNO-RUDARSKI TEHNIČAR

Potpisana upisnica Liječnička svjedodžba medicine rada Dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis

KOMERCIJALIST

Potpisana upisnica Potvrda nadležnog školskog liječnika Dokumenti kojima su ostvarena dodatna prava za upis

POMOĆNI ADMINISTRATOR – TES

Potpisana upisnica Stručno mišljenje Službe za profesionalno usmjeravanje - Hrvatski zavod za zapošljavanje Rješenje o primjerenom obliku obrazovanja - nadležno Upravno tijelo županije

Kandidat koji u osnovnoj školi nije učio određeni strani jezik može prilikom prijave programa obrazovanja odabrati učenje toga stranog jezika kao prvoga stranog jezika uz uvjet da je na provjeri znanja utvrđena mogućnost učenja toga stranog jezika kao prvoga stranog jezika.
Provjeru znanja provodi stručno povjerenstvo srednje škole u koju se kandidat upisuje, o čemu sastavlja zapisnik. Navedene provjere održat će se za učenike s teškoćama 19. kolovoza 2021. u 11:00 sati, isključivo po pisanom zahtjevu kandidata. Za ostale kandidate koji se prijavljuju u jesenskom roku provjere će se održati 25. kolovoza 2021. u 11:00 sati, isključivo po pisanom zahtjevu kandidata. Pisani je zahtjev potrebno donijeti osobno ili poslati na anja.lang@skole.hr ili andrea.brkanic@skole.hr  najkasnije 24 sata prije početka provjere.


Srednja škola Ivan Švear Ivanić Grad