2022-06-02 10:13:47

RASPORED OBRANE ZAVRŠNOGA RADA 2021./2022., ljetni rok

Razred

Vrijeme

Povjerenstvo

Učionica

3.e

industrijski mehaničar

elektromonter, elektromehaničar

7.6.2022.

Utorak, 9:00

Lidija Samac  Leon Kepe Rozario Ivačić

br. 16

3.g

frizer

Praktični dio:

2.6.2022., 8:00

Teorijski dio:

8.6.2022.

srijeda, u 11:00 sati

Ivan Brcković Marija Gabrijel Senka Derifaj

Salon

3.j

prodavač

8.6.2022.

srijeda, u 9:00 sati

Tijana Golak Davor Šofić i Gordana Celinić Haramustek

br. 2

3.l

pomoćni administrator

7.6.2022.

Utorak, 9:00

Milena Hruška Silvija Svetoivanec  Marinčić Siniša Vodopija,

br. 2

4.k

tehničar za električne strojeve s pr. računalstvom

8.6.2022.

srijeda, u 10:00 sati

Leon Kepe Rozario Ivačić Iva Ipšin Damir Huljenić

br. 11

4.d

ekonomist

9.6.2021.

Četvrtak, u 9:30 sati

Silvija Svetoivanec  Marinčić, Siniša Vodopija Tijana Golak Milica Puriš

br. 10

4.i

komercijalist

7.6.2022.

Utorak, 10:00

Nikolina Dragičević Jadranka Dorešić Gordana Celinić Haramustek Siniša Vodopija

br. 1

4.n

naftno-rudarski tehničar

8.6.2022.

srijeda, u 8:00 sati

Krešimir Skupnjak Ozana Lucić Magdić Nikola Kamenarić

br. 1


Srednja škola Ivan Švear Ivanić Grad