2022-06-15 13:24:01

Pronađi svoj sveMIR

U okviru projekta „Pronađi svoj sveMIR“, odobrenog od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i  mlade,  u našoj su se školi provele radionice za učenike usmjerene jačanju vršnjačke podrške protiv nasilja među mladima i poticanju na aktivno zalaganje za nenasilno rješavanje sukoba.

Za nastavnike je održana radionica na temu Mindfulness, usmjerena na jačanje uloge nastavnika u službi prevencije svih oblika nasilja među i nad mladima, s obzirom na to da stanje uma ima važan utjecaj na svaku reakciju.

Sve aktivnosti provodili su djelatnici Centra za edukaciju, savjetovanje i humanitarno djelovanje Krugovi.


Srednja škola Ivan Švear Ivanić Grad