2015-04-02 09:32:46

Učenici pomoćnih zanimanja snimili amaterski film

U Srednjoj školi Ivan Švear iz Ivanić-Grada snimili smo amaterski film za učenike pomoćnih zanimanja s kojim će se oni predstavili na Smotri radova učenika s teškoćama u razvoju koji se ove godine održava 16. i 17. travnja u Centru za odgoj i obrazovanje „Šubićevac“ u Šibeniku.  

Učenici će film dobiti  za uspomenu zajedno sa svojim svjedodžbama na kraju njihovog školovanja, a objavit  ćemo ga i na web stranici škole.

Film prikazuje učenike na njihovoj praktičnoj nastavi u školi i u poslovnom procesu. Osim što su predstavljeni u svom radnom i nastavnom okruženju, učenici završnog 3.l razreda, zanimanja pomoćni administrator i bravar, odglumili su i igrokaz „Šestinski kišobran“.

Više o filmu ćete čuti i vidjeti nakon završene Smotre radova učenika s poteškoćama.

U realizaciji filma sudjelovali su:                       

- učenici 3.l razreda: Marijana Bagarić; Kristijan Nemeth; Mateja Profuntar; Božica Berišić; Marko Karamatić; Palj Tunaj

- učenici 3.d razreda: Doris Trefilj, Melissa Selimović, Petra Poturiček, Kristina Ljubičić

- nastavnici: Adrijana Košćević, Iskra Matejak, Jadranka Dorešić, Gordana Celinić Haramustek, Čedomir Bakran, Renato Cafuk, Nada Gregorek, Danijela Huljenić, Ksenija Pavlović, Josipa Hlevnjak

- vanjski suradnici: Andrea Lončarek (udruga Mali Princ), Josipa Crnoja Bartolić (Centar za socijalnu skrb), Marinko Ćerluka (Ivanićplast – Ivanić-Grad),  Javor Bojan Leš (gradonačelnik Ivanić-Grada)

- snimatelj: Jasenka i Kristijan Haleuš, Antonija Okroša

Pripremile:

mr.sc. Jadranka Dorešić, dipl. oec., prof. mentor i Iskra Matejak, prof.


Srednja škola Ivan Švear Ivanić Grad