2018-10-15 15:03:14

Školski kurikulum 2018./2019.

Na temelju članka 28. stavka 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. broj  87/08., 86/09.,92/10/,105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) Školski odbor Srednje škole Ivan Švear Ivanić Grad  na sjednici održanoj 01. listopada 2018. godine donio je Školski kurikulum za školsku godinu 2018./2019.


Srednja škola Ivan Švear Ivanić Grad